Sunday Worship Service Resumes Regular Schedule


09/01/2019 11:00 am

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ!!!!!

Կիրակի՝ Սեպտեմբեր 1, 2019 էն սկսեալ, Կիրակի Օրերու Պաշտամունքները տեղի պիտի ունենան առաւօտեան Ժամը 11:00-ին

Starting Sunday,September 1, 2019 Sunday Services Will Recommence @ 11:00 am