Summer Sunday Service


07/07/2019 10:00 am
08/25/2019 11:30 am

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ!!!!!

Վարչութեան որոշումով կ'ուզենք ձեզ տեղեակ պահել ամառնային Կիրակի Օրերու Պաշտամունքի Ժամի Փոփոխութեան, սկսեալ Կիրակի՝ 7 Յուլիս, 2019 մինչեւ

Կիրակի՝ 25 Օգոստոս, 2019: Պաշտամունքները պիտի սկսին առաւօտեան Ժամը 10:00-ին եւ ոչ 11:00-ին:

Summer Sunday Service Time Change

From: 11:00 am To: 10:00 am

Starting

Sunday July 7, 2019 until Sunday August 25, 2019

Syndicate content