Summer - Worship Service


06/07/2019 10:00 am
08/25/2019 11:30 am

Summer Schedule 10:00 Starting July 7 - Aug 25th, 2019

ANNUAL FAMILY RETREAT


07/05/2019 8:00 pm
07/07/2019 2:00 pm

ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

ՅՈՒԼԻՍ 5-7, 2019

ՎԱՅՐ: ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

2600 14th Ave. Markham, ON

ՊԱՏԳԱՄԱԲԵՐ: Պատ. ՅԱՐՈՒԹ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

Ձեր Տոմսերը ապահովելու պայմանաժամը՝
30 Յունիս, 2019
Armenian Evangelical Church of Toronto

ANNUAL FAMILY RETREAT JULY 5-7, 2019

LOCATION: Armenian Evangelical Church of Toronto,

GUEST SPEAKER: Pastor Harut Khatchadryan from Los Angeles

Tickets: 21 and over: $50, 13-20: $30, 7-12: $15,

6 and under: Free. Sunday Luncheon only: $15 ....Read more >>

Vacation Bible School 2019


July 22 - July 26, 2019. From 09:30 - 3:30 daily. Registration: >>>Click here<<< or on image below.

Inquiries can be directed to aecvacationbibleschool@gmail.com

Note: Some corporate proxy servers may generate an error, please register from home network instead.

 

Syndicate content